Primaria Turnu Rosu - judetul Sibiu - Pentru cetateni


Legislatia care reglementeaza functionarea primariei

Primăria Turnu Roșu funcționează în conformitate cu urmatoarele legi si acte normative de baza:

  • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;

  • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

  • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;


Conducerea

Primar

is

Istrate Stelian

Viceprimar

mt

Mihaiu Toma Grigore

Secretar

br

Buta Rodica

Agenda conducerii

In permanență lucram la proiecte care să aducă îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii comunei.

OrganizareRegulamentul Intern Descarca document
Organigrama Primariei Turnu Rosu Descarca document
Stat de Functii al Primariei Turnu Rosu Descarca document


Institutii care functioneaza in subordinea Primariei


Scoala Gimnaziala Matei Basarab
Acceseaza pagina
Apa Canal
Acceseaza pagina
Centrul Medical
Acceseaza pagina
Muzeul
Acceseaza pagina
Serviciul de Evidenta Populatiei
Acceseaza pagina


Cariera - posturi scoase la concurs

Rapoarte si studiiRaport de activitate pe anul 2012
Descarca
Raport de activitate pe anul 2013
Descarca
Raport de activitate pe anul 2014
Descarca
Raport de activitate pe anul 2015
Descarca p1
Descarca p2
Raport de activitate pe anul 2016
Descarca

© Copyright Primaria Turnu Rosu 2017