Anexa
Primaria: TURNU  ROSU   4603519
lei
VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 2.583.403 96,58% Trimestrial
    Venituri totale programate 2.674.980
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1.800.346 106,97% Trimestrial
    Venituri proprii programate 1.682.980
3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1.800.346 69,69% Trimestrial
    Venituri totale incasate 2.583.403
4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 821.945 31,82% Trimestrial
    Venituri totale incasate 2.583.403
5 Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
    Numar de locuitori  
6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
    Venituri din impozite pe proprietate programate  
7 Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
    Venituri totale incasate  
8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 1.990.346 77,04% Trimestrial
    Venituri totale incasate 2.583.403
9 Estimatul anual din venituri fiscale      
a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 154.250 0,8  
    Total incasari venituri fiscale an anterior 192.767  
b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 194.395 242.994  
    coeficient 0,80  
lei
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
    Total plati  
2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 1.750.080 68,04% Trimestrial
    Total plati 2.572.250
3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 822.170 31,96% Trimestrial
    Total plati 2.572.250
4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
    Total plati  
5 Deficitul sectiunii de functionare venituri incasate-(plati efectuate + plati restante) 6.942   Trimestrial
6 Deficitul sectiunii de dezvoltare venituri incasate-(plati efectuate + plati restante) 4.211   Trimestrial
Nr. crt. Plăți restante  Suma
1. Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: 0 0
2. sub 30 de zile  
3. peste 30 de zile  
4. peste 90 de zile  
5. peste 120 de zile  
6. peste 1 an  
7. către furnizori, creditorii din operații comerciale  
8. față de bugetul general consolidat  
9. față de salariați  
10. împrumuturi nerambursate la scadență  
11. dobânzi restante