CONTACT: str..Oltet nr. 54, Turnu Rosu jud. Sibiu cod 557285 , Telefon 0269.527888, fax. 0269.527601 e-mail primaria@turnurosu.ro

©REALIZARE, GRAFICA, DESIGN, DAN H. 2012

 

 

 

Link-uri utile:

Primaria Sibiu

Calendar Crestin Ortodox

GAL Tara Oltului

 

Album foto

Anunturi

Pagina Scolii
Neagoe Basarab

 

 

 


CONSILIUL LOCAL
UTILE

SERVICIUL VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA

risc
EXTRA

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2017

 

NR
REFERIRE

1 Alegere presedinte sedinta
2 Planul de lucrari de interes pe anul 2017
3 Reprezentare AGA SGO Avrig
4 Licitatie spatiu magazin Sebes
5 Aprobarea organigramei
6 Revocarea Hotararii 45/2016
7 Alegere presedinte sedinta
8 Protocol pentru gestionarea cainilor fara stapan
9 Schimbare destinatie imobil Sebesu de Jos
10 Alegere presedinte sedinta
11 Program reabilitare strazi
12 Implementare proiect gradinita


. Dispozitii ale Primarului - 2017

1 4 6 7 8 29 30


   
         


2016

 

NR
REFERIRE

1 Alegere presedinte sedinta
2 Acoperire deficit bugetar
3 Alegere presedinte sedinta
4 Actualizare deviz centru medical
5 Alegere presedinte sedinta
6 Aprobarea bugetului pe anul 2016
7 Planul de lucrari de interes local pe anul 2016
8 Atestare de noi mijloace fixe la domeniul privat al comunei
9 Taxa de pasunat
10 Alegere presedinte sedinta
11 Aprobarea situatiei financiare a Ocolului Silvic 2015
12 Aprobarea Bugetului Ocolului Silvic pe 2016
13 Redevente SC Apa canal
14 Alegere presedinte sedinta
15 Imprumut autobuz catre Centrul de Educatie Incluziva
16 Organigrama pe anul 2016
17 Identificarea beneficiarilor de tichete sociale
18 Cotizatie la ADI ECO Sibiu
19 Alegere presedinte sedinta
20 Rectificare de buget
21 Buget SC Apa Canal
22 Contract firma eliminare cadavre animale
23 Reoganizarea retelei scolare
24 Contract furnizor tichete sociale
25 Modificare HCL 69/2015
26 Alegere presedinte sedinta Descarca
27 Rectificare de buget Descarca
28 Implementare proiect After School Descarca
29 Implementare proiect dotare Camine Culturale Descarca
30 Implementare proiect de reabilitare strazi Descarca
31 Alegere presedinte sedinta Descarca
32 Aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2015 Descarca
33 Bilant SC Apa-Canal pe anul 2015 Descarca
34 Aderare la Fishing Local Action Group Descarca
35 Extinderea retelei de apa potabila Descarca
36 Extinderea retelei de apa menajera pentru racordarea statiei de pompare 2 Descarca
37 Inchiriere pasune Gavanie Descarca
38 Comisie de validare a mandatelor consilierilor locali alesi Descarca
39 Validarea consilierilor alesi Descarca
40 Constituirea Consiliului Local Descarca
41 Alegere presedinte sedinta Descarca
42 Alegerea viceprimarului Descarca
43 Constituirea comisiilor de specialitate
44 Alegere presedinte sedinta
45 Schimbare destinatie imobil Scoala Sebesu de Jos
46 Infiintare afterschool Sebesu de Jos
47 Proiect dotare Camine Culturale
48 Proiect reabilitare strazi
49 Alegere presedinte sedinta
50 Aprobarea organigramei
51 Alegere presedinte sedinta
52 Rectificare de buget
53 R.O.F. al Consiliului Local
54 Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2017
55 Licitatie masa lemnoasa
56 Inchiriere spatii cabinete medicale
57 Contract de comodat punct sanitar Sebesu de Jos
58 Alegere presedinte sedinta
59 Implementare proiect de modernizare retele hidroedilitare
60 Alegere presedinte sedinta
61 Inventariere domeniu public - drumuri
62 Implementare proiect de reabilitare strazi
63 Alegere presedinte sedinta
64 Rectificare de buget
65 Desemnare reprezentanti comisie concurs
66 Alegere presedinte sedinta
67 Implementarea proiectului de modernizare a retelei hidroedilitare
68 Alegere presedinte sedinta
69 Desemnare reprezentant CL in CA al Scolii Gimnaziale
70
Desemnare reprezentant in CA al Scolii Gimnaziale
71 Alegere presedinte sedinta
72 Rectificare de buget
73 Partizi masa lemnoasa - preturi
74 Alegere presedinte sedinta
75 Rectificare de buget
76 Modificare inventar al domeniului public
77 Alegere presedinte sedinta
78 Taxe si impozite pe anul 2017
79 Tarife de inchiriere - sala de activitati
80 Organigrama - atatul de functii
81 Alegere presedinte sedinta
82 Administrator Apa - Canal
83 Alegere presedinte sedinta
84 Rectificare de buget
85 Alegere presedinte sedinta
86 Atributii administrator Apa - Canal
87 Modificarea componentei unor comisii
88 Preturi partizi masa lemnoasa


. Dispozitii ale Primarului - 2016

1 2 3 4 27 33 34 48 49 50 52 57 58
59 62 63 77  78  79  85  86  87  107  109  110  137
138 144 147 148 150 151 164 166 174 175 176 181 182
194 195 196 199 201 222 223 224 226 227 228 229
229 230 231 232 271 275 286 287 288 289 298 299 300
301 303 310 311 327 1-2017              

 


HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2015

NR
REFERIRE

1 Alegerea presedintelui de sedinta
2 Repartizarea excedentului bugetar
3 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publce
4 Aprobarea organigramei si a statului de functii
5 Intocmirea Planului Urbanistic General
6 Aprobarea planului de lucrari de interes local
7 Alegerea presedintelui de sedinta
8 Actualizarea devizului pentru Centrul Medical
9 Alegerea presedintelui de sedinta
10 Aprobarea bugetului consolidat
11 Aprobarea BVC al Districtului Silvic
12 Organizarea retelei scolare pentru 2015
13 Stabilirea taxei pe pasunat
14 Contract prestari servicii eliminare
15 Contract de prestari servicii pentru actualizarea PUG si Regulamentului local de urbanism al comunei Turnu Rosu
16 Alegerea presedintelui de sedinta
17 Rectificare buget
18 Licitatie masa lemnoasa
19 Statul de functii
20 Buget SC Apa Canal SRL
21 Aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Sibiu
22 Management deseuri
23 Fond accesibilitate paduri
24 Revocarea hotararii 104/2014
25 Alegerea presedintelui de sedinta
26 Rectificare buget
27 Participare PNDR axa 4 LEADER
28 Reesalonare linie de finantare BCR
29 Alegerea presedintelui de sedinta
30 Rectificare buget
31 Delegare gestiune statie sortare
32 Documentatie privind concesiunea statiei de sortare
33 Reziliere contracte pasunat
34 Inchiriere pasuni montane
35 Taxe racordare apa-canal
36 Alegerea presedintelui de sedinta
37 Reziliere contract pasunat
38 Inchiriere pasune montana
39 Insusire bunuri inventariate din domeniul privat al comunei
40 Alegerea presedintelui de sedinta
41 Contul de executie al bugetului comunei pe anul 2014
42 Bilant contabil SC Apa Canal pe anul 2015
43 Partizi lemn pentru licitatie
44 Lemn de foc pentru membrii SVSU
45 Lemn de foc pentru statia de captare apa Sebesu de Jos
46 Organigrama si statul de functii
47 Rectificare de buget pe trim 2, 3
48 Aprobare contract prestari servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare locala a comunei in perioada 2015-2020
49 Alegerea presedintelui de sedinta
50 Stabilirea taxelor pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare.
51 Modificare contract de salubrizare
52 Alegerea presedintelui de sedinta
53 Reabilitare pod Sebesu de Jos
54 Lucrari de intretinere a vailor
55 Achizitionare echipamente foto-video
56 Rectificare buget Ocol Silvic
57 Rectificate buget SC Apa-Canal
58 Alegerea presedintelui de sedinta
59 Rectificare de buget
60 Modificare contract delegare a gestiunii ECO SISTEM AVRIG
61 Indemnizatii pentru activitatea pompierilor voluntari
62 Alegerea presedintelui de sedinta
63 Modificare HCL 26/2001
64 Alegerea presedintelui de sedinta
65 Regulament taxa salubrizare
66 Plan de ocupare a functiilor publice
67 Licitatie partizi masa lemnoasa
68 Alegerea presedintelui de sedinta
69 Investitie in echipament de intretinere infrastructura
70 Scrisoare de garantare avans proiect
71 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Turnu Rosu 2015-2020
 • Strategia de dezvoltare a comunei Turnu Rosu 2015-2020 - document integral
 • Descarca

  Descarca

  72 Avizare PUD
 • Anunt
 • Descarca

  Descarca

  73 Alegerea presedintelui de sedinta
  74 Rectificare de buget
  75 Licitatie partizi masa lemnoasa
  76 Taxe si impozite pe anul 2016
  77 Clasificarea drumului spre Manastire ca drum comunal DC81
  78 Alegerea presedintelui de sedinta
  79 Trecerea DC 81 in administrarea CJ Sibiu
  80 Organigrama si statul de functii
  81 Alegerea presedintelui de sedinta
  82 Prelungire termen scrisoare de garantie
  83 Alegerea presedintelui de sedinta
  84 Stabilire pret masa lemnoasa
  85 Prelungire termen PUG
  86 Completare impozite locale - Supraimpozitarea cladirilor neingrijite
  87 Reabilitarea podului de la moara Sebes Olt
  88 Reabilitarea acoperisului gradinitei din Sebesu de Jos
   89  Rectificare de buget  Descarca
   90  Aprobare documentatie PUD pentru constructia unei locuinte  Descarca   

   

  . Dispozitii ale Primarului - 2015

  181 185
  186 187 200 201 202 203 204 205 208 209 215 216

  Arhiva

     Hotararile Consiliului Local - an 2011 - arhiva 26 Mb
  Hotararile Consiliului Local - an 2012 - arhiva 99 Mb
  Hotararile Consiliului Local - an 2013 - arhiva 168 Mb
  Hotararile Consiliului Local - an 2014 - arhiva 59 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2012 - 65 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2013 - 39 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2014 - 39 Mb